Aanleveren bijdrage

U kunt op drie manieren een bijdrage leveren.

1. Een lezing (duur: 20 minuten + 5 minuten discussie)

Onder een lezing verstaan we een presentatie van een afgerond (deel)onderzoek op het gebied van de neerlandistiek in de breedste zin. U stuurt een samenvatting in van maximaal 300 woorden lopende tekst waarin u aandacht besteedt aan vraagstelling - uitwerking- conclusie(s). We streven bij het beoordelen van de voorstellen naar een brede invulling van het thema, en laten ons vooral leiden door de kwaliteit van het abstract.

2. Een panel (duur: 1,5 uur)

Een voorstel voor een samengesteld panel met drie lezingen wordt ook zeer op prijs gesteld. Zorgt u voor een duidelijk thema en laat u in uw planning ruimte voor discussie. Geeft u bij het indienen duidelijk aan dat het een panel betreft en naast drie losse samenvattingen graag ook een korte inleiding op het thema van uw panel. Bij voorkeur wordt een panelvoorstel ingediend door deelnemers van verschillende universiteiten en regio’s.

3. Een digitale posterpresentatie (duur: 5 – 6,40 minuten)

Posterpresentaties zijn bedoeld voor één-op-één discussies over onderzoek in opstartfase, lopend onderzoek of over afgerond onderzoek met resultaten die zich het beste visueel laten presenteren. De posterpresentaties hebben naar uw keuze de vorm van een elevator pitch of een pecha kucha-presentatie. In het kort betekent dit dat u uw onderzoek toelicht in een korte presentatie van maximaal vijf minuten of dat uw posterpresentatie de vorm heeft van een pecha kucha (een serie van 20 plaatjes die elk 20 seconden worden getoond – met een totale duur van 6 minuten en 40 seconden). Deze presentaties zijn een ingeroosterd programma-onderdeel van het colloquium en vinden plaats in een zaal met publiek. U stuurt een samenvatting in van maximaal 100 woorden lopende tekst met de volgende indeling: vraagstelling - methode - analyse - (voorlopige) conclusie(s).

4. Onderzoek in beweging (duur: 30 minuten per gesprek)

Ook kunt inschrijven voor het onderdeel: Onderzoek in beweging. Onderzoek in beweging is een ronde tafelgesprek met vier mensen, op een vast uur van de dag. Junior onderzoekers geven korte presentatie van hun onderzoek. Aan tafel zitten respondenten (een collega uit een andere regio met kennis op het vakgebied) met wie een constructief gesprek gevoerd wordt over uw onderzoek. De ronde tafelgesprekken zijn toegankelijk voor ander congrespubliek; de sfeer is opbouwend en ondersteunend.

Vereisten abstract
Graag ontvangen wij hier een abstract (voorzien van titel) van maximaal 300 woorden uiterlijk 1 maart 2022. We streven bij het beoordelen van de voorstellen naar een brede invulling van het thema, en laten ons leiden door de kwaliteit van het abstract. Schrijf u hier in

Wilt u deelnemen aan het SAVN-Kongres? Geef dit dan aan bij uw bijdrage.

De Colloquiumorganisatie wil daarbij graag bevorderen dat op basis van de colloquiumbijdragen wetenschappelijke artikelen geschreven worden voor het tijdschrift van de IVN: Internationale Neerlandistiek (IN). We vragen degenen die publicatie voor ogen hebben dat in de abstract aan te geven, zodat de colloquiumcommissie de redactie van IN om aanbevelingen en suggesties kan vragen.