Aanmelden

Voor de procedure rondom de bijdragen en de inschrijving voor deelname maakt de IVN gebruik van een online congressysteem. 

Via dit systeem kunt u een bijdrage indienen. Zodra de inschrijving geopend is, kunt u zich daar ook inschrijven voor deelname aan het colloquium. 

U vindt het congressysteem hier: https://www.conference-service.com/colloquium20/