Goede reis!

Geachte heer/mevrouw,

Graag wensen wij u een goede reis naar Leuven. Tegelijkertijd met u gaan bijna 300 collega’s uit 37 landen op weg. Het bestuur en de organisatie staan klaar om u welkom te heten op maandagmiddag 27 augustus. Deze brief is bedoeld om nog eens wat zaken op een rijtje te zetten zodat u weet wat u kunt verwachten.

Registratie, openingszitting en ontvangst
Op maandag kunt u zich tussen 12:00 en 15:00 uur registreren in de Jubileumzaal van de Universiteitshal (Naamsestraat 22). U ontvangt een congrestas met o.a. het programmaboek en een plattegrond, evenals een badge die u dient te dragen zodat zichtbaar is dat u deelnemer bent van het colloquium. Van dinsdag t/m vrijdag is de registratiebalie te vinden in de hal van het Erasmushuis (Blijde Inkomststraat 21).

Vervolgens trappen we op maandag om 15:30 uur af met een openingszitting die uit de volgende onderdelen zal bestaan:

  • Welkomstwoord door prof. dr. Luc Sels, rector KU Leuven
  • Opening van het Colloquium Neerlandicum door dr. Henriëtte Louwerse, bestuursvoorzitter IVN
  • Toespraak van Axel Buyse, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering
  • Videoboodschap van Ingrid van Engelshoven, Nederlands minister van OC en W
  • Videoboodschap van Geert Bourgeois, Vlaams minister-president
  • Openingslezing door Annelies Verbeke, auteur
  • Openingspresentatie door Typex, graphic novelist

Aansluitend bent u uitgenodigd voor de receptie in de Wandelzaal van het stadhuis van Leuven, waar burgemeester Louis Tobback u welkom zal heten.

Programma
Het programmaboek met een overzicht van de lezingen per dag inclusief alle abstracts ontvangt u tijdens het congres. Het is ook van tevoren online te bekijken. Zo kunt u vast uitzoeken wat u zeker niet wil missen.  

Instructie voor sprekers
Indien u een lezing geeft en gebruik maakt van een powerpointpresentatie, vergeet deze dan niet uiterlijk 27 augustus – maar liefst eerder - te sturen naar ivncongres@kuleuven.be. Op de dag van uw lezing wordt u verzocht 15 minuten voor de start van het blok waarvan uw lezing deel uitmaakt in de zaal aanwezig te zijn. Dan kunnen wij uw presentatie klaarzetten en is er tijd de laatste punten van aandacht door te nemen met de zaalvoorzitter.

Foto’s
Tijdens het colloquium worden foto’s en video’s gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt door ons gebruikt op onze eigen website, in jaarverslagen en bijvoorbeeld als illustratie in een rapport of in onze nieuwsbrief. Bij de registratiebalie liggen stickers - draag er eentje op uw linkerschouder als u niet herkenbaar op foto’s wilt staan.

Voor wie in Leuven overnacht
U heeft eerder een e-mail ontvangen met vermelding van het hotel waar u zult verblijven, inclusief in- en uitchecktijden. NB: op de plattegrond in het programmaboek staat het Begijnhof Hotel op de verkeerde plek aangegeven. Het juiste adres is Tervuursevest 70.   

We kijken ernaar uit u te ontmoeten in Leuven!

Hartelijke groeten en tot daar,

Het IVN-bureau
Iris van Erve,
Marloes van Bergen,
Yvonne van Valen