Instructies

Contact met de organisatie
Hier wordt bekendgemaakt waar de registratiebalie zich bevindt tijdens het congres.

Identificatie
Om u als deelnemer te kunnen identificeren, verzoeken wij u uw badge zichtbaar te dragen. Als u uw badge niet zichtbaar draagt, kunt u gevraagd worden om deze te tonen.

Foto’s
Tijdens het colloquium worden foto’s en video’s gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt door ons gebruikt op onze eigen website, in jaarverslagen en bijvoorbeeld als illustratie in een rapport of in onze nieuwsbrief. Bij de registratiebalie liggen stickers - draag er eentje op uw linkerschouder als u niet herkenbaar op foto’s wilt staan.

Eten/drinken
Hier wordt bekendgemaakt waar geluncht en koffie gedronken wordt. Ook komt hier te staan waar een eventueel slotdiner plaatsvindt. 

Let op: in de lezingenzalen mag niet gegeten en gedronken worden!

Wifi
U kunt gebruik maken van EduRoam of CampusRoam, als u daarvoor een (universiteits)account heeft. Als u geen account heeft, kunt u een login ophalen bij de registratiebalie.