Oproep tot bijdragen

21e Colloquium Neerlandicum
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
22 t/m 26 augustus 2022
Radboud Universiteit Nijmegen

Voortvarend Nederlands 

Met het thema Voortvarend Nederlands wil de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek laten zien dat de neerlandistiek binnen en buiten het taalgebied energiek en daadkrachtig vooruitkijkt. Binnen de wereldwijde neerlandistiek komt een veelheid van stemmen samen. Het nautische beeld staat voor verbinding maar ook voor fluïditeit: de neerlandistiek speelt in op de context waarin ze opereert. In de meertalige en geglobaliseerde wereld van vandaag willen we met een open en zelfbewuste houding de boot in stappen en aan de riemen trekken.

We kiezen voor een breed thema om de veelzijdigheid van het vakgebied te tonen. Wij verwelkomen bijdragen uit de taalkunde, letterkunde, cultuur, didactiek, (inter)culturele communicatie en het vertalen. Vragen die we willen stellen zijn onder andere: Hoe functioneert de neerlandistiek op een digitale wereld waarin vertaling en meertaligheid een steeds grotere rol spelen? Hoe verwerken we nieuwe trends in ons onderzoek en curriculum: hoe gaan we bijvoorbeeld om met nieuwe tekstgenres en multimediale tekstvormen? Hoe verhouden we ons tot het dekolonisatiedebat en hoe incorporeren we nieuwe technieken vanuit de digital humanities? Kortom, welke bewegingen – hedendaags of historisch – spelen een rol in ons onderzoek,ons onderwijs,onze vertaalpraktijk?

Meer specifieke vraagstellingen die het thema ‘Voortvarend Nederlands’ oplevert, zijn bijvoorbeeld:

  • Welke inzichten heeft de digitale lespraktijk opgeleverd en wat is de blijvende impact ervan?
  • Hoe verschuiven de verhoudingen tussen de traditionele disciplines van de neerlandistiek, letterkunde, taalkunde en taalbeheersing?
  • Welke acties moeten we ondernemen om het imago van het (schoolvak) Nederlands te verbeteren en het aantal studenten Neerlandistiek in Vlaanderen en Nederland te doen toenemen?
  • Wat zijn de verschuivende opvattingen over de rol van het Nederlands in de wereld?
  • Wat zijn de nieuwe inzichten die voortvloeien uit historische, culturele, talige contacten tussen het Nederlands en de wereld?
  • Hoe kan de neerlandistiek bijdragen aan een betere kennis over het koloniale verleden en aan grotere rechtvaardigheid van en toegang tot het Nederlands?
  • Hoe worden de Nederlandstalige literatuur en cultuur een (trans)nationaal, intercultureel en globaal onderzoeksobject?
  • Wat zijn nieuwe vormen van uitwisseling tussen de Nederlandse literatuur en andere media en kunstvormen (sociale media, internet, strip, film, design, mode)?

Het bestuur van de IVN wil tijdens het colloquium ook een vraag stellen die ons allemaal aangaat: hoe kunnen we als vak en als vereniging evolueren om de toekomst van de neerlandistiek veilig te stellen? Tijdens het colloquium zal er ruimte gemaakt worden hierover plenair van gedachten te wisselen, om de opbrengsten van alle deelsessies te integreren en inspiratie te bieden voor een werkprogramma voor ieder van ons in de jaren na het colloquium.

Aanleveren bijdrage

Lees hier hoe u uw bijdrage kunt aanleveren.