Betalingsvoorwaarden

De komst van SEPA maakt het eenvoudiger om grensoverschrijdende betalingen te doen. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om tijdens het colloquium contante betalingen te doen. U betaalt uw openstaande contributie- en colloquiumfactu(u)r(en) zo spoedig mogelijk nadat u ze ontvangen heeft.

Uiterlijke inschrijfdatum
Bij inschrijving en betaling vóór 31 mei 2022 is uw hotelreservering (op basis van beschikbaarheid) gegarandeerd. Als u zich na 31 mei 2022 inschrijft, dient u zelf voor accommodatie te zorgen. Inschrijven is mogelijk tot eind juni 2022. 

Leden uit landen waarvoor een maximum aantal vergoedingen geldt, dienen zich uiterlijk 1 mei in te schrijven en worden vervolgens eind mei geïnformeerd over het besluit rondom de tegemoetkoming reiskosten.

U bent pas verzekerd van deelname als u de factuur betaald heeft, tenzij er verrekening kan plaatsvinden met de reiskostenvergoeding, zie het kopje "verrekening deelnamekosten met reiskostenvergoeding" hieronder. 

Betaling deelnamekosten
Meer dan voorheen heeft de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek in verband met de huidige economische situatie te maken met een krap budget. De vereniging moet reeds ver van tevoren vooruitbetalingen doen en garanties stellen en is niet meer in staat hoge kosten voor te schieten. Een administratie in contanten vergt bovendien de nodige risico’s, tijd en kosten.

Dit betekent dat wij, zoals tegenwoordig ook gangbaar is, de kosten van tevoren zullen factureren met als uiterste betalingstermijn 31 mei 2022.

Verrekening deelnamekosten met reiskostenvergoeding
Om uw reiskostenvergoeding uitbetaald te krijgen, dient u het declaratieformulier in te vullen en te voorzien van bewijsstukken van alle te declareren kosten (bijv. vlieg- en/of treinticket). Vreemde valuta rekent u bij voorkeur op de dag van aanschaf alvast om naar euro’s.

Bankgegevens/betalingsmogelijkheden
Onze bankgegevens en betalingsmogelijkheden treft u aan op de factuur en op de contactpagina van de website.  In de begeleidende e-mail bij de factuur vindt u een link naar de betaalwebsite met verschillende betaalmethodes.