Reiskostenvergoeding

Docenten neerlandistiek die werkzaam zijn aan universiteiten in economisch zwakkere landen kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Per land van herkomst is een maximumbedrag vastgesteld en voor sommige landen geldt een maximum aantal subsidies. Per docentschap worden maximaal 3 reissubsidies verstrekt.

Voor deelnemende landen buiten Europa (Aruba, China, Indonesië, Namibië, Suriname of Zuid-Afrika) is er per land een maximum aantal subsidies vastgesteld. Leden uit landen waarvoor een maximum aantal vergoedingen geldt, dienen zich uiterlijk 1 mei in te schrijven en worden vervolgens eind mei geïnformeerd over het besluit rondom de tegemoetkoming in reiskosten. 
De toekenning van de beschikbare reisbeurzen gebeurt in overleg met de vertegenwoordigers van de betreffende regio’s in het IVN-bestuur en is mede afhankelijk van het resultaat van de fondsenwerfacties. De reiskostenvergoeding heeft betrekking op de periode van het colloquium.

De maximale vergoeding per persoon staat hieronder vermeld. Als de ticketprijs lager is, wordt alleen het bedrag van de ticketprijs vergoed.

Argentinië

€ 600

Aruba (max. 2 reissubsidies)

€ 550

Belarus (Wit-Rusland)

€ 450

Bulgarije

€ 350

China (max. 2 reissubsidies)

€ 900

Estland

€ 450

Georgië

€ 450

Griekenland

€ 300

Hongarije

€ 300

Indonesië (max. 3 reissubsidies)

€ 1.000

Israël

€ 350

Kroatië

€ 250

Litouwen

€ 450

Maleisië

€ 700

Marokko

€ 300

Namibië (max. 1 reissubsidie)

€ 700

Nederlandse Antillen (Curaçao en Sint Maarten)

€ 550

Oekraïne

€ 400

Polen

€ 250

Portugal

€ 150

Roemenië

€ 300

Rusland

€ 400

Servië en Montenegro

€ 250

Slovenië

€ 250

Slowakije

€ 250

Suriname (max. 2 reissubsidies)

€ 800

Tsjechië

€ 200

Turkije

€ 200

Zuid-Afrika (max. 7 reissubsidies)

€ 700

Om in aanmerking te komen voor een reisbeurs gelden de volgende voorwaarden:

1. U neemt aan het gehele colloquium deel.

2. U verklaart dat u de reiskosten niet op een andere instantie kunt verhalen.

3. U overlegt uw reisticket.

4. U bent werkzaam als docent neerlandistiek aan een universiteit in een van de hierboven vermelde landen. De IVN heeft zich bij het opstellen van voornoemde lijst gebaseerd op de gegevens van de Worldbank (international comparisons of income, februari 2008), BNP per capita met correctie op basis van de PPP (Purchasing Power Parity: correctie in verband met de soms lagere kosten van levensonderhoud). De grens is gelegd op 26.000 PPP.

Deelnemers die niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling. Logies en maaltijden zijn in dat geval voor eigen rekening.

Een reisbeurs kan worden aangevraagd via dit formulier