Algemene ledenvergadering

Tijdens het colloquium vond op vrijdag 26 augustus 2022 de algemene ledenvergadering van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek plaats. 

U vindt de vergaderstukken hier:

Jelica Novakovic spreekt de nieuwe ereleden Ludo Beheydt en Judit Gera toe.

Het nieuwe IVN-bestuur stelt zich voor.

Henriette Louwerse neemt na 7 jaar afscheid als voorzitter van het IVN-bestuur.