Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 31 augustus 2018 houdt de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek haar algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op de slotdag van het Colloquium Neerlandicum, en wel van 14:30 tot 16:00 uur in het Monseigneur Sencie-instituut van de KU Leuven. U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. 

U vindt de vergaderstukken hier